Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 31.3.2011 - M v. Euroopan lääkevirasto (EMA)

(Asia F-23/07 RENV-RX)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 117, 26.5.2007, s. 35.