Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2011. március 31-i végzése - M kontra Európai Gyógyszerügynökség (EMEA)

(F-23/07. RENV-RX. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke a létrejött egyezség nyomán elrendelte az ügy törlését.

____________

1 - HL C 117., 2007.5.26., 35. o.