Language of document :

Civildienesta tiesas 2011. gada 31. marta rīkojums - M/Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

(lieta F-23/07 RENV-RX) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra sakarā ar izlīgumu.

____________

1 - OV C 117, 26.05.2007., 35. lpp.