Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-31 ta' Marzu 2011 - M vs Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)

(Kawża F-23/07 RENV-RX) 1

Lingwa tal-kawża : il-Franċiż

Il-president tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża, wara li ntlaħaq ftehim bonarju.

____________

1 - ĠU C 117, 26.05.07, p.35.