Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 31 martie 2011 - M/Agenția Europeană pentru Medicamente (EMEA)

(Cauza F-23/07 RENV-RX)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei, ca urmare a soluționării amiabile.

____________

1 - JO C 117 din 26.5.2007, p. 35.