Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 31. marca 2011 - M/Európska agentúra pre lieky (EMA)

(vec F-23/07 RENV-RX)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci v dôsledku urovnania sporu zmierom.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 117, 26.5.2007, s. 35.