Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 31. marca 2011 - M proti Evropski agenciji za zdravila (EMEA)

(Zadeva F-23/07 RENV-RX)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve zaradi mirne rešitve spora.

____________

1 - UL C 117, 26.5.2007, str. 35.