Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 13. april 2011 - Vakalis mod Kommissionen

(Sag F-38/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - pension - overførsel af pensionsrettigheder optjent i Grækenland til pensionsordningen for tjenestemænd i Den Europæiske Union - beregning af pensionsgivende tjenesteår - ulovlighedsindsigelse vedrørende de almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten- ligebehandlingsprincippet - princippet om euroens neutralitet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ioannis Vakalis (Luvinate, Italien) (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet af kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder, hvorved sagsøgerens pensionsrettigheder i forbindelse med overførsel til Unionens pensionsordning blev fastsat.

Konklusion

Søgsmålet afvises delvist fra realitetsbehandling og forkastes delvist som ugrundet.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af Ioannis Vakalis' omkostninger.

Ioannis Vakalis bærer halvdelen af sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 209 af 31.7.2010, s. 54.