Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 13.4.2011 - Vakalis v. komissio

(Asia F-38/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Eläke - Kreikassa kertyneiden eläkeoikeuksien siirtäminen unionin virkamiesten eläkejärjestelmään - Hyvityksen laskeminen - Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevien 11 ja 12 artiklan yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä koskeva lainvastaisuusväite - Yhdenvertaisen kohtelun periaate - Euron neutraaliuden periaate)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ioannis Vakalis (Luvinate, Italia) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston päätöstä koskeva kumoamisvaatimus; tällä päätöksellä määritellään kantajan eläkeoikeudet niiden unionin järjestelmään siirron yhteydessä

Tuomiolauselma

Kanne jätetään osin tutkimatta ja hylätään osin perusteettomana.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Vakalisin oikeudenkäyntikuluista.

Vakalis vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EUVL C 209, 31.7.2010, s. 54.