Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. április 13-i ítélete - Vakalis kontra Bizottság

(F-38/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíj - Görögországban megszerzett nyugdíjjogosultság átvitele az Unió tisztviselőinek nyugdíjrendszerébe - A jóváírás számítása - A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. és 12. cikkének általános végrehajtási rendelkezéseire vonatkozó jogellenességi kifogás - Az egyenlő bánásmód elve - Az euró semlegességének elve)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Ioannis Vakalis (Luvinate, Olaszország) (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: D. Martin és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben meghatározták a felperest az Unió nyugdíjrendszerébe való átlépéskor megillető nyugdíjjogosultságot.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint elfogadhatatlant és részben mint megalapozatlant elutasítja.

Az Európai Bizottság saját költségein felül köteles viselni az I. Vakalisnál felmerült költségek felét.

I. Vakalis maga viseli saját költségeinek felét.

____________

1 - HL C 209., 2010.7.31., 54. o.