Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 13 aprilie 2011 - Vakalis/Comisia

(Cauza F-38/10)1

(Funcție publică - Funcționari - Pensie - Transfer al drepturilor de pensie dobândite în Grecia către sistemul de pensie al funcționarilor Uniunii - Calcul al bonificației - Excepție de nelegalitate a DGA a articolelor 11 și 12 din anexa VIII la statut - Principiul egalității de tratament - Principiul neutralității monedei euro)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Ioannis Vakalis (Luvinate, Italia) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Oficiului pentru Administrarea şi Plata Drepturilor Individuale prin care se determină drepturile de pensie ale reclamantului în cadrul transferului acestora către sistemul Uniunii

Dispozitivul

Respinge acțiunea, în parte ca inadmisibilă și în parte ca nefondată.

Comisia Europeană suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Vakalis.

Domnul Vakalis suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 209, 31.7.2010, p. 54.