Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2011. április 4-i végzése - AO kontra Bizottság

(F-45/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Fegyelmi büntetés - Hivatalvesztés - Az eljárási szabályzat 35. cikke (1) bekezdésének d) pontja és (2) bekezdésének a) pontja - Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: AO (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M. Schober ügyvéd)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Bizottság CMS 07/046. sz., a felperessel szemben, 2009. augusztus 15-i hatállyal nyugdíjcsökkentés nélküli hivatalvesztést kimondó határozatának, valamint a felperessel szemben 2003 szeptembere és a hivatalvesztés időpontja között hozott összes határozat megsemmisítése iránti kérelem, másrészt kártérítései kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint elfogadhatatlant és részben mint megalapozatlant elutasítja.

A felperes köteles viselni az összes költséget.

____________

1 - HL C 221., 2010.8.14., 60. o.