Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 4. aprīļa rīkojums - AO/Komisija

(lieta F-45/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Disciplinārsods - Atstādināšana no amata - Reglamenta 35. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 2. punkta a) apakšpunkts - Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji - acīmredzami nepamatota

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AO (Brisele, Beļģija) (pārstāvis- M. Schober, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Komisijas Lēmumu CMS 07/046 par prasītāja atstādināšanu no amata bez pensijas samazināšanas no 2009. gada 15. augusta un atcelt visus pret prasītāju laikposmā no 2003. gada septembra līdz viņa atstādināšanai no amata pieņemtos lēmumus, kā arī, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji - acīmredzami nepamatotu;

prasītājs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 221, 14.08.2010., 60. lpp.