Language of document :

2009. december 17-én benyújtott kereset - Benett és társai kontra OHIM

(F-102/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Kelly-Marie Benett (Mutxamel, Spanyolország) és társai (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperesek szerződéseinek az ipari tulajdonjogok területére szakosodott versenyvizsgán történő sikeres részvételhez kapcsolódó felmondási záradék alkalmazásával történő felmondásáról szóló határozatok megsemmisítése. Másrészt a felpereseket ért nem vagyoni kár megtérítése.

A felperesek kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek szerződéseinek felmondásáról szóló, 2009. március 12-én kelt határozatokat;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2009. október 9-i, ugyanezen a napon kézbesített, a felperesek által 2009. június 12-én benyújtott panaszok elutasításáról szóló határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék következésképpen kötelezze az alperest, hogy (i) kártérítés jogcímén fizesse meg a felpereseknek a szerződéseik felmondásának hatályossá válása és a meghozott határozatok megsemmisítése következtében történő visszahelyezésük időpontja közötti időszakra járó díjazást, valamint (ii) állítsa helyre valamennyi felperes szakmai előmenetelét, amelyet a szerződéseik felmondásáról szóló határozatok jogszerűtlenül szakítottak félbe; feltételezve, hogy a felperesek visszahelyezése jelentős gyakorlati nehézségeket eredményezne, illetve harmadik személyek helyzetére tekintettel aránytalannak bizonyulna, a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizessen a felperesek szerződéseinek jogellenes felmondásához képest méltányos összegű vagyoni elégtételt. Ezen elégtétel számítása során többek között nem csupán az elmúlt időszakra vonatkozó díj elmaradását kell figyelembe venni, hanem a felperesek azon komoly esélyét is, hogy a - többnyire - határozatlan időre szóló szerződéseik keretében egészen a nyugdíjkorhatáruk eléréséig az OHIM szolgálatában maradhattak volna, és szakmai előmenetelük kiteljesedhetett volna;

másodlagosan, a Közszolgálati Törvényszék annyiban semmisítse meg a felperesek szerződéseinek felmondásáról szóló határozatokat, amennyiben a felmondási idő meghatározása során nem teljes egészében vették figyelembe az egyes felperesek által az OHIM szolgálatában eltöltött éveket;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy a felpereseket ért vagyoni és nem vagyoni kárért fizessen kártérítést, amelynek összegét méltányosság alapján valamennyi felperes esetében 85 000 euróban határozza meg;

a Közszolgálati Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt kötelezze a költségek viselésére.

____________