Language of document :

Acțiune introdusă la 17 decembrie 2009 - Bennett şi alţii/OAPI

(Cauza F-102/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanţi: Kelly-Marie Bennett (Mutxamel, Spania) şi alţii (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deciziilor de reziliere a contractelor reclamanţilor în aplicarea unei clauze de reziliere legată de reușita la un concurs general cu specializare în proprietatea industrială. Pe de altă parte, repararea prejudiciului moral suferit de reclamanţi.

Concluziile reclamantei

anularea deciziilor de reziliere a contractelor reclamanţilor din 12 martie 2009,

în măsura în care este necesar, anularea Deciziei din 9 octombrie 2009, notificată în aceeași zi, care respinge reclamaţiile introduse de reclamanţi la 12 iunie 2009,

pe cale de consecinţă, obligarea pârâtului (i) la plata către reclamanţi cu titlu de daune interese a salariului pentru perioada cuprinsă între data rezilierii contractelor lor și data reintegrării lor în baza anulării deciziilor adoptate și (ii) la reconstituirea carierei fiecărui reclamant oprite în mod neregulamentar prin deciziile de reziliere a contractelor lor; în cazul în care reintegrarea reclamanţilor ar întâmpina dificultăţi practice însemnate sau ar părea excesivă având în vedere situaţia unor terţi, obligarea pârâtului la plata unei compensări pecuniare echitabile pentru rezilierea nelegală a contractelor reclamanţilor. O astfel de compensare va trebui în special să ţină seama nu numai de pierderea salariului din trecut, ci și de pierderea de către reclamanţi a șansei serioase de a rămâne în serviciul OAPI până la vârsta de pensionare în cadrul unui contract pe durată - deplin - nederminată și de a evolua în cadrul acestei cariere,

în subsidiar anularea deciziilor de reziliere a contractelor reclamanţilor în măsura în care durata preavizului nu a fost stabilită ţinând seama de totalitatea anilor de serviciu a fiecăruia dintre reclamanţi în cadrul OAPI,

obligarea pârâtului la plata de daune interese în repararea prejudiciului material și moral suferit, evaluate ex aequo et bono la 85 000 Euro pentru fiecare din reclamanţi,

obligarea Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne la plata cheltuielilor de judecată.

____________