Language of document :

30. detsembril 2009 esitatud hagi - Pascual García versus komisjon

(Kohtuasi F-106/09)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: César Pascual García (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue hüvitada kahju, mis tuleneb töötasu ja seonduvate lisatasude maksmata jätmisest ajavahemikul 1. aprill 2006 - 1. märts 2009, ja nõue tasuda maksmisele kuuluva summa pealt viivised.

Hageja nõuded

Mõista komisjonilt välja kahju, mis tuleneb töötasu ja seonduvate lisatasude maksmata jätmisest ajavahemikul 1. aprill 2006 - 1. märts 2009, ja viivised maksmisele kuuluva summa pealt;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________