Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 30. decembrī - Pascual García/Komisija

(lieta F-106/09)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: César Pascual García, Madride (Spānija) (pārstāvji - B. Cortese un C. Cortese, avvocati)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atlīdzināt zaudējumus, kas radušies, nesaņemot atalgojumu un papildu ienākumus par laika periodu no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2009. gada 1. martam, kā arī samaksāt procentus no nesamaksātās summas

Prasītāja prasījumi:

piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus, kas radušies, nesaņemot atalgojumu un papildu ienākumus par laika periodu no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2009. gada 1. martam, kā arī samaksāt procentus no nesamaksātās summas;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________