Language of document :

Acțiune introdusă la 30 decembrie 2009 - Pascual García/Comisia

(Cauza F-106/09)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: César Pascual García (Madrid, Spania) (reprezentanți: B. Cortese și C. Cortese, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Repararea prejudiciului produs ca urmare a neplății remunerației și a alocațiilor accesorii pentru perioada 1 aprilie 2006-1 martie 2009 şi plata dobânzilor aferente sumei datorate

Concluziile reclamantului

Obligarea Comisiei la repararea prejudiciului produs ca urmare a a neplății remunerației și a alocațiilor accesorii pentru perioada 1 aprilie 2006-1 martie 2009 şi plata dobânzilor aferente sumei datorate;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________