Language of document :

Talan väckt den 30 december 2009 - Pascual García mot kommissionen

(Mål F-106/09)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Pascual García (Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ersättning för den skada som sökanden åsamkats till följd av utebliven lön och andra ersättningar för perioden den 1 april 2006-1 mars 2009, jämte ränta på det belopp som ska betalas.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förplikta kommissionen att utge ersättning för den skada som sökanden åsamkats till följd av utebliven lön och andra ersättningar för perioden den 1 april 2006-1 mars 2009, jämte ränta på det belopp som ska betalas,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________