Language of document :

Beroep ingesteld op 23 december 2009 - Scheefer / Parlement

(Zaak F-105/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Séverine Scheefer (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: R. Adam, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van de verwerende partij houdende weigering om verzoeksters overeenkomst van tijdelijk functionaris overeenkomstig artikel 8, lid 1, RAP te herkwalificeren als aanstelling voor onbepaalde tijd. Voorts vergoeding van de door verzoekster geleden schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het Parlement van 12 februari 2009;

nietigverklaring van het besluit van het Parlement van 12 oktober 2009;

nietigverklaring van de juridische kwalificatie van de oorspronkelijke overeenkomst alsmede van de op 31 maart 2009 vastgestelde vervaldatum ervan;

dientengevolge, herkwalificatie van verzoeksters aanstelling in een aanstelling voor onbepaalde tijd;

vergoeding van de schade die verzoekster door het gedrag van het Parlement heeft geleden;

subsidiair en indien het Gerecht tegen alle waarschijnlijkheid in tot de conclusie komt dat de arbeidsverhouding ondanks de totstandkoming van een aanstelling voor onbepaalde tijd was beëindigd, toekenning van schadevergoeding voor de onregelmatige beëindiging van de arbeidsverhouding;

meer subsidiair en indien het Gerecht tegen alle waarschijnlijkheid in tot de conclusie komt dat een herkwalificatie niet mogelijk was, toekenning van een vergoeding voor de schade die verzoekster door de onrechtmatige gedraging van het Europees Parlement heeft geleden;

voorbehoud aan de verzoekende partij van alle rechten, rechtsmiddelen en vorderingen en met name veroordeling van het Parlement tot betaling van een schadevergoeding;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten.

____________