Language of document :

Acțiune introdusă la 23 decembrie 2009 - Scheefer/Parlamentul European

(Cauza F-105/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Séverine Scheefer (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: R. Adam, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor pârâtului prin care s-a refuzat recalificarea contractului de agent temporar al reclamantei drept contract de muncă pe durată nedeterminată în conformitate cu articolul 8 primul paragraf din RAA. În plus, repararea prejudiciului suferit de reclamantă

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei Parlamentului European din 12 februarie 2009;

anularea deciziei Parlamentului European din 12 octombrie 2009;

anularea calificării juridice a contractului inițial, precum și a datei la care expiră acesta (31 martie 2009);

în consecință, recalificarea contractului reclamantei drept contract de muncă pe durată nedeterminată;

repararea prejudiciului suferit de reclamantă ca urmare a comportamentului Parlamentului European;

în subsidiar, în situația, greu de imaginat, în care Tribunalul ar ajunge la concluzia că, în pofida încheierii unui contract pe durată nedeterminată, raporturile de muncă au încetat, acordarea de despăgubiri pentru rezilierea abuzivă a raportului contractual;

cu titlu încă mai subsidiar, în situația, greu de imaginat, în care Tribunalul ar ajunge la concluzia că nu este posibilă recalificarea contractului, acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciului suferit de reclamantă ca urmare a comportamentului culpabil al Parlamentului European;

recunoașterea în favoarea reclamantei a tuturor celorlalte drepturi, căi și mijloace legale, precum și acțiuni în instanță și, în special, obligarea Parlamentului European la plata de despăgubiri în raport cu prejudiciul suferit;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________