Language of document :

Tožba, vložena 23. decembra 2009 - Scheefer proti Parlamentu

(Zadeva F-105/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Séverine Scheefer (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: R. Adam, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb tožene stranke, s katerimi je bilo zavrnjeno preoblikovanje pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke za začasnega uslužbenca v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v skladu s členom 8(1) PZDU. Poleg tega, povračilo škode, ki je nastala tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Parlamenta z dne 12. februarja 2009 naj se razglasi za nično;

odločba Parlamenta z dne 12. oktobra 2009 naj se razglasi za nično;

za nično naj se razglasi pravna opredelitev prvotne pogodbe in datum njenega izteka, ki je bil določen na 31. marec 2009;

pogodba o zaposlitvi tožeče stranke naj se preoblikuje v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas;

škoda, ki je nastala tožeči stranki zaradi ravnanja Parlamenta, naj se povrne;

podredno, če bi Sodišče za uslužbence vseeno ugotovilo, da je kljub oblikovanju pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, delovno razmerje prenehalo, naj se naj dodeli odškodnina zaradi zlorabe odpovedi pogodbenega razmerja;

še bolj podredno, če bi Sodišče za uslužbence ugotovilo, da preoblikovanje ni mogoče, naj se dodeli odškodnina za škodo, ki je nastala tožeči stranki zaradi krivdnega ravnanja Evropskega parlamenta;

tožeči stranki naj se pridržijo vse ostale pravice, pravna sredstva, tožbeni razlogi in tožbe, zlasti naložitev Parlamentu plačila odškodnine za nastalo škodo;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________