Language of document :

Sag anlagt den 7. juni 2010 - Bermejo Garde mod EØSU

(Sag F-41/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Levi)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af flere afgørelser om ophør af sagsøgerens funktion som kontorchef i Juridisk Tjeneste med øjeblikkelig virkning, idet han forflyttes til Logistiktjenesten, og om afslag på hans formelle anmodning om bistand samt på hans anmodning om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Præsidenten for EØSU's afgørelse nr. 88/10 A af 3. marts 2010, hvorved sagsøgerens anmodning af 7. december 2009 blev afslået, og det blev besluttet at forflytte ham, annulleres.

Tillægget til afgørelse nr. 88/10 af 25. marts 2010 annulleres.

Afgørelse nr. 133/10 A af 24. marts 2010 om ophør af sagsøgerens funktion som kontorchef i Juridisk Tjeneste med øjeblikkelig virkning, og om hans forflyttelse til en stilling som kontorchef i en anden tjenestegren med virkning fra 6. april 2010 annulleres.

Præsidenten for EØSU's afgørelse nr. 184/10 A af 13. april 2010, hvorved sagsøgeren forflyttes til Logistiktjenesten med virkning fra 6. april 2010, annulleres.

EØSU tilpligtes at betale erstatning.

EØSU tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________