Language of document :

7. juunil 2010 esitatud hagi - Bermejo Garde versus EMSK

(kohtuasi F-41/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Moises Bermejo Garde (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused, millega lõpetatakse koheselt hageja teenistus õigustalituse üksuse juhina, määratakse ta teenistusse logistikadirektoraati, keeldutakse rahuldamast tema abitaotlust, ning nõue mõista välja kahjuhüvitis.

Hageja nõuded

tühistada EMSK presidendi 3. märtsi 2010. aasta otsus nr 88/10 A jätta rahuldamata hageja 7. detsembril 2009 esitatud taotlus ja määrata ta teisele ametikohale;

tühistada otsuse nr 88/10 25. märtsi 2010. aasta lisa;

tühistada 24. märtsi 2010. aasta otsus nr 133/10 A, millega lõpetatakse koheselt hageja teenistus õigustalituse üksuse juhina ning määratakse ta teenistusse üksuse juhina teises talituses alates 6. aprillist 2010;

tühistada EMSK presidendi 13. aprilli 2010. aasta otsus nr 184/10 A, mis jõustus 6. aprillil 2010 ja millega hageja määratakse teenistusse logistikadirektoraati;

mõista välja kahjuhüvitis;

mõista kohtukulud välja EMSK-lt.

____________