Language of document :

2010. június 7-én benyújtott kereset - Bermejo Garde kontra EGSZB

(F-41/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Moises Bermejo Garde (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperesnek a Jogi Szolgálaton ellátott egységvezetői megbízását azonnali hatállyal megszüntető, őt a Logisztikai Igazgatóságra újrabeosztó és a hivatalos segítségnyújtás iránti kérelmét elutasító több határozat megsemmisítése, valamint kártérítési kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EGSZB elnöke 2010. március 3-i 88/10/A. sz. határozatát, amelyben elutasította a felperes 2009. december 7-i kérelmét és őt újrabeosztotta;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 88/10. sz. határozat 2010. március 25-i kiegészítését;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2010. március 24-i 133/10/A. sz. határozatot, amelyben azonnali hatállyal megszüntették a felperes Jogi Szolgálaton teljesített egységvezetői megbízását, és őt 2010. április 6-i hatállyal egy másik szervezeti egységhez az álláshelyével együtt egységvezetőként újrabeosztották;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EGSZB elnöke 2010. április 6-án hatályba lépett 2010. április 13-i 184/10/A. sz. határozatát, amelyben a felperest újrabeosztották a Logisztikai Igazgatóságra;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg kártérítést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EGSZB-t a költségek viselésére.

____________