Language of document :

Beroep ingesteld op 7 juni 2010 - Bermejo Garde / EESC

(Zaak F-41/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Moises Bermejo Garde (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europees Economisch en Sociaal Comité

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van een aantal besluiten houdende onmiddellijke beëindiging van verzoekers werkzaamheden als hoofd van de juridische dienst, zijn herplaatsing bij het directoraat logistiek en weigering van zijn formele verzoek om bijstand alsmede verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van besluit nr. 88/10 A van de president van het EESC van 3 maart 2010 om verzoekers verzoek van 7 december 2009 af te wijzen en hem te herplaatsen;

nietigverklaring van het addendum bij besluit nr. 88/10 van 25 maart 2010;

nietigverklaring van besluit nr. 133/10 A van 24 maart 2010 houdende onmiddellijke beëindiging van verzoekers werkzaamheden als hoofd van de juridische dienst en zijn herplaatsing als hoofd van een administratieve eenheid met zijn ambt bij een andere dienst met ingang van 6 april 2010;

nietigverklaring van besluit nr. 184/10 A van de president van het EESC van 13 april 2010 houdende herplaatsing van verzoeker bij het directoraat logistiek, welk besluit in werking is getreden op 6 april 2010;

toekenning van schadevergoeding;

verwijzing van het EESC in de kosten.

____________