Language of document :

Acțiune introdusă la 7 iunie 2010 - Bermejo Garde/CESE

(Cauza F-41/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârât: Comitetul Economic și Social European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea mai multor decizii privind încetarea raporturilor de muncă ale reclamantului în calitate de şef de unitate în cadrul serviciului juridic, cu efect imediat, privind repartizarea acestuia la Direcţia logistică şi respingerea cererii acestuia oficiale de asistenţă, precum şi cerere de daune interese

Concluziile reclamantului

anularea Deciziei preşedintelui CESE nr. 88/10 A din 3 martie 2010 de respingere a cererii formulate de reclamant la 7 decembrie 2009 prin care se decide repartizarea acestuia;

anularea addendumului la Decizia nr. 88/10 din 25 martie 2010;

anularea deciziei nr. 133/10 A din 24 martie 2010 privind încetarea raporturilor de muncă ale reclamantului în calitate de şef de unitate al serviciului juridic, cu efect imediat, şi repartizarea acestuia ca şef de unitate, cu păstrarea postului, la un alt serviciu , de la 6 aprilie 2010;

anularea Deciziei preşedintelui CESE nr. 184/10 A din 13 aprilie 2010 de repartizare a reclamantului la Direcţia logistică, această decizie intrând în vigoare de la 6 aprilie 2010;

acordarea de daune interese;

obligarea CESE la plata cheltuielilor de judecată.

____________