Language of document :

Tožba, vložena 7. junija 2010 - Bermejo Garde proti EESO

(Zadeva F-41/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Moises Bermejo Garde (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti več odločb o prenehanju funkcije vodje enote pravne službe tožeči stranki s takojšnjim učinkom, o njeni prerazporeditvi v Direktorat za logistiko ter o zavrnitvi njene formalne prošnje za pomoč ter zahteve za odškodnino.

Predlogi tožeče stranke

Odločba predsednika EESO št. 88/10 A z dne 3. marca 2010, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke z dne 7. decembra 2009 in je bilo odločeno o njeni prerazporeditvi, naj se razglasi za nično;

dodatek k odločbi št. 88/10 z dne 25. marca 2010 naj se razglasi za ničnega;

odločba št. 133/10 A z dne 24. marca 2010 o prenehanju funkcije vodje pravne službe tožeči stranki s takojšnjim učinkom in o njegovi prerazporeditvi kot vodje enote in skupaj z njegovim delovnim mestom v drugo službo od 6. aprila 2010 naj se razglasi za nično;

odločba predsednika EESO št. 184/10 A z dne 13. aprila 2010 o prerazporeditvi tožeče stranke v Direktorat za logistiko, ki začne veljati 6. aprila 2010, naj se razglasi za nično;

dodeli naj se odškodnina;

EESO naj se naloži plačilo stroškov.

____________