Language of document :

Жалба, подадена на 27 май 2010 г. - Rapone/Комисия

(Дело F-36/10)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Chiara Rapone (Рим, Италия) (представител: адв. A. Rapone, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението, с което EPSO отказва да регистрира заявлението за участие на жалбоподателя в конкурса EPSO/AD/177/10-LAW.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, с което се отказва регистрацията на новото заявление за участие на жалбоподателя в конкурса EPSO/AD/177/10-LAW, отказ, потвърден с писмо на EPSO от 12 април 2010 г.,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________