Language of document :

27. mail 2010 esitatud hagi - Rapone versus komisjon

(kohtuasi F-36/10)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Chiara Rapone (Rooma, Itaalia) (esindaja: avvocato A. Rapone)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EPSO otsus, millega ei lubatud hagejal registreeruda konkursile EPSO/AD/177/10-LAW.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega keelduti registreerimast hageja uut taotlust konkursil EPSO/AD/177/10-LAW osalemiseks ja mida EPSO kinnitas 12. aprilli 2010. aasta teatisega;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________