Language of document :

Žaloba podaná 27. mája 2010 - Rapone/Komisia

(vec F-36/10)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Chiara Rapone (Rím, Taliansko) (v zastúpení: A. Rapone, avvocato)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušiť rozhodnutie EPSO o odmietnutí zaregistrovania prihlášky žalobkyne na verejné výberové konanie EPSO/AD/177/10-LAW

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie, ktorým sa zamietlo zaregistrovanie novej prihlášky žalobkyne na verejné výberové konanie EPSO/AD/177/10-LAW a ktoré bolo potvrdené oznámením EPSO z 12. apríla 2010,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________