Language of document :

Tožba, vložena 27. maja 2010 - Rapone proti Komisiji

(Zadeva F-36/10)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Chiara Rapone (Rim, Italija) (zastopnik: A. Rapone, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je EPSO zavrnil registracijo prijave tožeče stranke za udeležbo na natečaju EPSO/AD/177/10-LAW.

Predloga tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe, s katero je bila zavrnjena registracija nove prijave tožeče stranke za udeležbo na natečaju EPSO/AD/177/10-LAW, zavrnitev potrjena z dopisom EPSO z dne 12. aprila 2010;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________