Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 май 2010 г. - Николчов/Комисия

(Дело F-70/09)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра поради постигнато между страните споразумение.

____________

1 - ОВ C 244, 10.10.2009 г., стр. 16.