Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. května 2010 - Nikolchov v. Komise

(Věc F-70/09)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci v důsledku smírného urovnání.

____________

1 - Úř. věst. C 244, 10.10.2009, s. 16.