Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 5. mai 2010. aasta määrus - Nikolchov versus komisjon

(kohtuasi F-70/09)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks poolte kohtuvälise kokkuleppe alusel.

____________

1 - ELT C 244, 10.10.2009, lk 16.