Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 5. maja 2010

Nikolchov proti Komisiji

(Zadeva F-70/09)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve zaradi mirne rešitve spora.

____________

1 - UL C 244, 10.10.2009, str. 16.