Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 5 maj 2010 - Nikolchov mot Kommissionen

(Mål F-70/09)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 244 10.10.2009, sid. 16.