Language of document :

Žaloba podaná dne 7. června 2010 - Lebedef v. Komise

(Věc F-40/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje, že žalobce neoprávněně překročil svůj nárok na dovolenou za kalendářní rok 2009 o 5,5 dne.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 11. srpna 2009, kterým generální ředitel Eurostatu nařídil svému oddělení pro řízení lidských zdrojů, aby oznámilo příslušným oddělením Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků skutečnost, že žalobce překročil svůj nárok na dovolenou za kalendářní rok 2009 o 5,5 dne, za tím účelem, aby mu za toto období nebyl přiznán plat;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________