Language of document :

Sag anlagt den 7. juni 2010 - Lebedef mod Kommissionen

(Sag F-40/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om, at sagsøgeren uden tilladelse overskred sin ret til årlig ferie med 5 1/2 dag i 2009.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 11. august 2009, hvorved generaldirektøren for EUROSTAT pålægger personaleafdelingen at meddele kontoret for forvaltning og fastsættelse af individuelle rettigheder, at sagsøgeren i 2009 overskred sin ret til årlig ferie med 5 1/2 dag, med henblik på at han mister retten til vederlag i dette tidsrum.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________