Language of document :

7. juunil 2010 esitatud hagi - Lebedef versus komisjon

(kohtuasi F-40/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giorgio Lebedef (Senninbgerberg, Luxembourg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega tuvastati, et hageja sai 2009. aastal ilma loata 5,5 päeva võrra rohkem põhipuhkust, kui tal õigus oli.

Hageja nõuded

Tühistada 11. augusti 2009. aasta otsus, millega EUROSTATi peadirektor andis oma personalihalduse üksusele korralduse teatada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti pädevatele teenistustele, et hageja sai 2009. aastal ilma loata 5,5 päeva võrra rohkem põhipuhkust, kui tal õigus oli; korralduse eesmärk oli võtta hagejalt õigus puhkusetasule selle ajavahemiku eest;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________