Language of document :

Beroep ingesteld op 7 juni 2010 - Lebedef / Commissie

(Zaak F-40/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende vaststelling van een niet-toegestane overschrijding van 5,5 dagen van verzoekers verlof over 2009

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 11 augustus 2009 waarbij de directeur-generaal van Eurostat zijn eenheid Personeelsbeheer de opdracht geeft om de bevoegde diensten van het Bureau beheer en afwikkeling van individuele rechten ervan op de hoogte te stellen dat verzoekers vakantieverlof over 2009 met 5,5 dagen is overschreden, zodat hij over die dagen geen bezoldiging zal ontvangen;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________