Language of document :

Acțiune introdusă la 7 iunie 2010 - Lebedef/Comisia

(Cauza F-40/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei referitoare la depășirea neautorizată cu 5 zile și jumătate a concediului anual la care avea dreptul reclamantul în 2009.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 11 august 2009 prin care Directorul general al Eurostat dă instrucțiuni unității de Gestionare a Resurselor Umane să semnaleze serviciilor competente ale Oficiului pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale depășirea cu 5 zile și jumătate a concediului la care avea dreptul reclamantul în anul 2009, în scopul de a-l face să piardă beneficiul remunerației pentru această perioadă de timp;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________