Language of document :

Žaloba podaná 7. júna 2010 - Lebedef/Komisia

(vec F-40/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktoré konštatuje, že žalobca neoprávnene prekročil svoj nárok na riadnu dovolenku za rok 2009 o 5,5 dňa

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 11. augusta 2009, ktorým generálny riaditeľ EUROSTATu nariadil oddeleniu Správy ľudských zdrojov, aby nahlásili príslušným oddeleniam Úradu pre riadenie a výplatu individuálnych nárokov skutočnosť, že žalobca prekročil svoj nárok na riadnu dovolenku za rok 2009 o 5,5 dňa s tým, aby následne stratil nárok na odmenu za toto obdobie,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________