Language of document :

Tožba, vložena 7. junija 2010 - Lebedef proti Komisiji

(Zadeva F-40/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je ugotovila, da je tožeča stranka za leto 2009 brez dovoljenja za 5,5 dni prekoračila letni dopust.

Predlog tožeče stranke

Odločba z dne 11. avgusta 2009, s katero je generalni direktor Evropskega statističnega urada (EUROSTAT) oddelku za kadrovske zadeve na tem uradu dal navodilo, naj pristojnim službam Urada za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev sporočijo, da je tožeča stranka za leto 2009 za 5,5 dni prekoračila letni dopust, da bi tožeča stranka za to obdobje izgubila plačilo;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________