Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 15. června 2010 - Lebedef-Caponi v. Komise

(Věc F-45/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Posudek o vývoji služebního postupu - Hodnotící období 2007 - Žaloba na neplatnost - Zjevně nesprávné posouzení - Zástupci zaměstnanců - Stanovisko skupiny ad hoc"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Lebedef-Caponi (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení posudku o vývoji služebního postupu žalobkyně za rok 2007.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení

____________

1 - Úř. věst. C 153, 4.7.2009, s. 51.