Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.6.2010 - Lebedef-Caponi v. komissio

(Asia F-45/09)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Arviointi - Urakehitystä koskeva arviointikertomus - Arviointikausi 2007 - Kumoamiskanne - Ilmeinen arviointivirhe - Henkilöstön edustajat - Tilapäiskomitean lausunto)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan vuoden 2007 urakehitystä koskevan arviointikertomuksen kumoaminen.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 153, 4.7.2009, s. 51.