Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 15. jūnija spriedums - Lebedef-Caponi/Komisija

(lieta F-45/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Novērtējums - Karjeras attīstības ziņojums - 2007. gada novērtējums - Prasība atcelt tiesību aktu - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Personāla pārstāvji -Ad hoc grupas viedoklis

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasītājas karjeras attīstības ziņojuma par 2007. gadu atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

prasītāja sedz tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 153, 04.07.2009., 51. lpp.