Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. júna 2010 - Lebedef-Caponi/Komisia

(vec F-45/09)1

(Verejná služba - Hodnotenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotiace obdobie 2007 - Žaloba o neplatnosť - Zjavne nesprávne posúdenie - Zástupcovia zamestnancov - Stanovisko skupiny vytvorenej ad hoc)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie hodnotenia služobného postupu žalobkyne pre rok 2007

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 153, 4.7.2009, s. 51.