Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. května 2010 - Nikolchov v. Komise

(Věc F-94/09)1

Jednací jazyk: francouzština

V důsledku smírného urovnání sporu rozhodl předseda druhého senátu o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 11, 16.1. 2010, s. 42.