Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten (Anden Afdeling) den 5. maj 2010 - Nikolchov mod Kommissionen

(Sag F-94/09) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

____________

1 - EUT C 11 af 16.1.2010, s. 42.